Terapia logopedyczna

Tomek poddawany jest terapii logopedycznej od października 2008 roku. Problem stanowi u dziecka brak mowy, umiejętności nawiązywania kontaktu z najbliższym otoczeniem oraz zaburzenia emocjonalne. Chłopiec sprawia wrażenie zdrowego, inteligentnego. Cechują go harmonijna budowa i regularne rysy twarzy. Jako dziecko autystyczne, wykazuje największe zaburzenia w zakresie emocjonalności. Ignoruje obecność innych ludzi w jego otoczeniu, nie reaguje na mowę, również na swoje imię. Traktuje wypowiedzi osób z otoczenia jak hałas. Toleruje je, jeśli nie są w jego odczuciu natarczywe. W przeciwnym razie reaguje na ich dźwięki agresją. Nie identyfikuje nazw z przedmiotami, nie używa mimiki i gestów do wyrażania własnych myśli i nie rozumie komunikatów niewerbalnych. Tomek podczas wszystkich przeprowadzonych sesji logopedycznych ignorował otoczenie. Nie zatrzymywał na nikim wzroku, omijał, gdy zastępowano mu drogę. Echolalie to dość powszechne zjawisko u osób dotkniętych autyzmem, które powtarzają słowa, partie zdań, całe zasłyszane zdania, czasem nawet długie wypowiedzi (tekst reklam, piosenek), lecz nie potrafią zastosować ich we właściwy sposób, we właściwym znaczeniu. Takie zachowania dostrzegłam u Tomka już na pierwszej sesji logopedycznej.

Komentarze są zamknięte.


Szukaj
Kategorie
Tagi